Archive

I Ullern Gårdsvei ligger det en kolle med en vernet kalklindeskog. Skogen og kollen definerer eiendommen. På tomten sto allerede en større hvit klassisk villa. Tiltakshaver som bodde i den hvite villaen ønsket å bygge seg et nytt hus som var mer forankret i tomten og stedet. Løsningen ble å skape en L-form som klamrer seg til kollen og danner et atrium mellom bygningskroppen og kalklindeskogen. Boligen er introvert, privat og hegner om familien og det nære. Foruten enkelte utsiktsvinduer og takterrasse, vender boligen seg inn mot skogen og uteplassen, som skapes mellom bygget og det grønne teppet. Denne kvaliteten er helt særegen for denne tomten og boligen, og skaper en situasjon der byen viskes ut og skogen og naturen trekkes inn. Skogens lysspill filtreres gjennom trekronene og inn i boligen gjennom store vindusfelt og fører til at avstanden mellom inne ute viskes ut. Boligen består av to og et halvt plan der nedre plan, som består av to volumer, fremstår som tungt og ligger presset ned i bakken og holder bygget fast. Hovedplanet som binder sammen de to volumene er løftet opp i trekronene og svever delvis over boligens adkomst. Disposisjonen av volumer gjøre at kollen trekkes gjennom huset på tvers av etasjene og skaper en unik kobling på tvers av nivåer. Litt gjemt, i et smett vedsiden av kjøkkenet, ligger en trapp opp til en takstue og takterrasse. Loftstuen og takterrassen ligger oppe i trekronene og har lange blikk utover fjorden og byen. Bilder av Gro Sævik....