Archive

Oppføring av to eksklusive eneboliger i et boligstrøk i Sandefjord. Boligene er tilnærmet like og er bygget for salg. Boligene er plassert inn i terrenget slik at begge plan har tilgang direkte ut på terreng. Plasseringen gir gode uteoppholdsarealer og hensyntar avstand til eksisterende vegetasjon på tomten som ble bevart under byggeprosessen. Boligene er orientert noe vekk fra hverandre for minst mulig innsyn til hverandres utearealer. Oppført i to etasjer med soverom i underetasjen og hovedoppholdsrom i øverste etasje. Det er tatt i bruk overlys i trapperom. Materialevalg er lyst pusset fasade i kombinasjon med mørkmalt panel....

Enebolig i Sandefjord på en fantastisk strandtomt. Boligen har en S-formet plan under et enkelt pultak som stiger sakte fra veien mot sjøen. Store vinduer åpner mot svalberg og fjorden....