Archive

Oppgaven var å etablere attraktive, rimelige kommunale boliger med gode innvendige og utvendige kvaliteter. På en eksponert odde med fantastisk utsikt mot havet og Trænstaven. Boligene er plassert i to rekker, lagt i vinkel i forhold til hverandre. Alle boligene er forskjøvet i forhold til hverandre for å sikre både utsikt og skjermede uteområder på begge sider av bygningen. En felles carport danner sammen med bygningsrekkene et skjermet felles uterom. Bygningene har et sagtann-formet tak som tar opp former fra landskapet og gir bygningene karakter og stedstilhørlighet. Store innhugg i formen gir skjermete inngangspartier og uterom. Materialitet og fargebruk henter sin inspirasjon fra situasjonen. Prosjektet er utviklet i samarbeid med RAK arkitektur AS, for utvikler Novicon AS. Prosjektet er nominert til Arkitekturprisen 2015.   Bilder av Jonas Adolfsen...