Archive

Oppføring av to eksklusive eneboliger i et boligstrøk i Sandefjord. Boligene er tilnærmet like og er bygget for salg. Boligene er plassert inn i terrenget slik at begge plan har tilgang direkte ut på terreng. Plasseringen gir gode uteoppholdsarealer og hensyntar avstand til eksisterende vegetasjon på tomten som ble bevart under byggeprosessen. Boligene er orientert noe vekk fra hverandre for minst mulig innsyn til hverandres utearealer. Oppført i to etasjer med soverom i underetasjen og hovedoppholdsrom i øverste etasje. Det er tatt i bruk overlys i trapperom. Materialevalg er lyst pusset fasade i kombinasjon med mørkmalt panel....

Oppføring av ny enebolig på tomt med en eksisterende bolig. Fortettingsprosjekt hvor det var viktig at ny bebyggelse skulle få gode arkitektoniske kvaliteter samtidig som eksisterende bebyggelse skulle beholde gode lysforhold og utsikt. Løsningen ble en asymmetrisk saltak med møne på tvers.   Ny bolig ligger plassert mellom eksisterende vegetasjon som består av en rekke større lønne- og lindetrær. De store trekronene gir spennende blikk ut samtidig som det bidrar med å skjerme for innsyn fra omgivelsene.   Planløsningen går over 3 etasjer med kjøkken / allrom på bakkeplan og takterrasse tilknyttet stuen. Det er bruk av dobbelthøyde rom, takvinduer og det er lagt opp til en vertikal kontakt gjennom huset.   Husets fasade er kledd med ubehandlet malmfuru i varierende bredder, mens nedre del har pussete overflater....