Prosjekt

Boliger Træna

Kategori
Bolig
Stikkord
Bolig, Moduler, Træna
Om dette prosjektet

Oppgaven var å etablere attraktive, rimelige kommunale boliger med gode innvendige og utvendige kvaliteter.
På en eksponert odde med fantastisk utsikt mot havet og Trænstaven.
Boligene er plassert i to rekker, lagt i vinkel i forhold til hverandre. Alle boligene er forskjøvet i forhold til hverandre for å sikre både utsikt og skjermede uteområder på begge sider av bygningen. En felles carport danner sammen med bygningsrekkene et skjermet felles uterom. Bygningene har et sagtann-formet tak som tar opp former fra landskapet og gir bygningene karakter og stedstilhørlighet.

Store innhugg i formen gir skjermete inngangspartier og uterom.

Materialitet og fargebruk henter sin inspirasjon fra situasjonen.

Prosjektet er utviklet i samarbeid med RAK arkitektur AS, for utvikler Novicon AS.

Prosjektet er nominert til Arkitekturprisen 2015.

 

Bilder av Jonas Adolfsen