Prosjekt

Bolig Lillehammer

Kategori
Bolig
Stikkord
Bolig, Lillehammer, Passivhus
Om dette prosjektet

Romprogrammet vektla en arealeffektiv og fleksibel arkitektur med generelle rom som kan benyttes som barnerom, lekerom, gjesterom, arbeidsrom, oppholdsrom. Et romslig spisekjøkken skulle være boligens hjerte. Byggherren ønsket seg også et sykkelverksted, uteplasser, carport og mulighet for framtidig kjøkkenhage.

 

 

Småbarnsfamilien ønsket seg en robust og holdbar enebolig med passivhus-standard. Det skulle være et hus med små krav til vedlikehold og et hus som tåler bruk og kan tilpasse seg ulike livssituasjoner.

 

 

Utgangspunktet var en fraskilt tomt i et etablert boligområde øst for Lillehammer sentrum. Terrenget stiger bratt mot tomtens adkomst i øst. Tomten ligger høyere enn bykjernen og har flott utsikt mot byen, Mjøsa og dalen.

 

 

Premissene for passivhus og tomtens forutsetninger la til rette for en kompakt bygningskropp plassert langt øst og høyt på tomten. Boligen har en kompakt tilnærmet kvadratisk og “knapt utformet” bygningskropp med liten ytre overflate. Tilleggsvolumer i form av carport, utebod og støttemurer knytter bygningsvolumet til terrenget og skaper uteplasser samt et avklart skille mellom gårdsplass og hage. Tak og vegger er utvendig kledd i et ”skall” av jernvitrolbehandlet kjerneved av furu. Dører og vinduer er utformet som kvadratiske hull, hovedsakelig mot sør og vest for utsikt og utnyttelse av sollyset.

 

Internt er boligen organisert over fem halvplan som utnytter volumets høyde, knytter rommene til tomtens topografi og skaper interne romlige sammenhenger. Halvplanene bindes sammen av en sentralt plassert trapp med overlys. Plan fire er boligens senter – spisekjøkkenet med fem meter takhøyde og utgang til vestvendt uteplass. Hull i dekker og vegger skaper romlig flyt mellom de ulike rommene og etasjeplanene.

 

Det har vært et mål å oppnå en ekstra godt isolert og tett bygningskropp. Konstruksjonen er utført med støpt plate på mark, bindingsverksvegger og takstoler. Ytterveggene er standard bindingsverk utvendig isolert med Rockwool flex systemplater. Takkonstruksjonen er takstoler spesielt utviklet for prosjektet med mulighet for kryssisolering som reduserer varmeledningsevnen. Boligen varmes opp av en bergvarmepumpe og det er installert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner.

 

Prosjektet er støttet av Enovas forbildeprogram. Ved ferdigstillelse er det dokumentert oppnådd passivhusnivå etter NS3700:2010.