Prosjekt

Akerselva Atrium

Kategori
Kontorbygg
Stikkord
Kontor, Oslo
Om dette prosjektet

Property Development

NCC ønsker utviklet et moderne kontorbygg som et landemerke på en eksponert og viktig hjørnetomt langs Akerselva.

Bratt elvebakke, eksponert på tre sider; mot Akerselva og grøntdrag i øst, gamle Hausmanns Bro og Christian Krogs gate.

Bygget er delt i to distinkte former. Et tyngre volum i aluminiumsplater som avslutter bygningslinjen langs Hausmannsgate. Gatefasadens utforming spiller på knekkene i gateløpet. Det andre volumet er et lettere glassvolum med en ekspressiv buet fasade som lener seg utover Akerselva og markerer hjørnebeliggenheten mot Hausmanns Bro. Mellom volumene skapes et vertikalt rom med en åpen forbindelse mellom krysset Hausmannsgate / Christian Krogs gate og Akerselva. Elvebredden gjøres offentlig tilgjengelig fra gateplan med etablering av en generøs granitt trapp langs broen.